O mnie

Bardzo mi miło, że zechcieliście odwiedzić moją stronę. Zapewne do tej wizyty skłonił Was problem z szeroko rozumianą mową. Jeśli liczycie na szybką i profesjonalną pomoc. to świetnie trafiliście.  Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przez ostatnią dekadę zdobywałem doświadczenie prowadząc terapie i konsultując setki pacjentów, którzy znaleźli się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Prowadziłem je dla Klinik: Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej, Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Pracowałem w Poradni Logopedycznej oraz Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. Wykonuję również czynności biegłego sądowego z zakresu logopedii i neurologopedii. Ponadto prowadziłem i prowadzę badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Politechniką Rzeszowską w zakresie zaburzeń rozwoju mowy dzieci, terapii neurologopedycznej oraz w zakresie zaburzeń dyzartrycznych dorosłych czego efektem są moje publikacje w światowych czasopismach naukowychi wystąpienia na konferencjach. W pracy z pacjentem stawiam przede wszystkim na jakość i tempo. Staram się, aby mali Pacjenci przechodzili przez proces terapii z uśmiechem, rodzice bądź rodzic zawsze są obecni, dzięki czemu rozumieją z czym ich pociecha ma kłopot i mogą w świadomy sposób włączyć się w terapeutyczną przygodę.

.


Najważniejsze dla mnie jest Państwa zadowolenie

Terapie prowadzę szybko i efektywnie


image3

Tytuł magistra filologii polskiej uzyskałem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracy pt.: "Przejawy potoczności oraz wulgaryzacja języka we współczesnym polskim dramacie", pisaną pod kierunkiem wybitnego językoznawcy Profesora Stanisława Bąby.
image3

Tytuł Logopedy ogólnego uzyskałem na Uniwersytecie w Białymstoku broniąc pracy pt.: "Diagnoza i terapia siedmioletniego chłopca z mową bezdźwięczną częściową".
image3

Na uniwersytecie Rzeszowskim ukończyłem Podyplomowe studia o Specjalności Neurologopedia broniąc pracy dotyczącej studium przypadku 7 letniego chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym, którego objawami były m.in. dysfagia oraz afazja dziecięca.
image3

Pracę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozpocząłem w październiku 2012 roku, w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Neurorehabilitacji, Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu oraz Klinice Neurologii Dziecięcej.